RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


Опросы

Расчет стоимости квартиры
Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор

1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5

Розділ II. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ


Стаття 5. Система органів державної реєстрації прав

1. Систему органів державної реєстрації прав складають центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, створена при ньому державна госпрозрахункова юридична особа з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) та її відділення на місцях, які є місцевими органами державної реєстрації прав.

2. Держателем Державного реєстру прав є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

3. Адміністратором Державного реєстру прав є центр державного земельного кадастру, який здійснює його ведення. Статут центру державного земельного кадастру затверджує центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

4. Державна реєстрація прав проводиться місцевими органами державної реєстрації прав виключно за місцем знаходження нерухомого майна, а саме: в містах Києві та Севастополі, місті обласного підпорядкування, районі.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів як держателя Державного реєстру прав

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів як держатель Державного реєстру прав:

забезпечує формування та функціонування Державного реєстру прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно як єдиної інформаційної системи;

організовує роботу, пов'язану з утворенням та діяльністю системи органів державної реєстрації прав;

призначає на посаду керівника центру державного земельного кадастру;

призначає на посади керівників місцевих органів державної реєстрації прав - державних реєстраторів прав;

здійснює координацію та контроль діяльності місцевих органів державної реєстрації прав;

здійснює нормативно-методичне забезпечення процедур державної реєстрації прав;

проводить добір, підготовку та підвищення кваліфікації працівників системи органів державної реєстрації прав;

створює та забезпечує роботу кваліфікаційної комісії державних реєстраторів прав;

має інші повноваження, передбачені цим Законом та прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами.

Стаття 7. Місцеві органи державної реєстрації прав

1. Місцеві органи державної реєстрації прав є відділеннями державної госпрозрахункової юридичної особи з консолідованим балансом (центру державного земельного кадастру).

2. Місцеві органи державної реєстрації прав:

проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, їх обмежень, правочинів щодо нерухомості або відмовляють у реєстрації;

ведуть Державний реєстр прав на нерухоме майно, яке або більша за площею частина якого знаходиться в даному реєстраційному (кадастровому) окрузі;

надають інформацію про зареєстровані права та їх обмеження в установленому цим Законом порядку;

забезпечують в установленому порядку формування та внесення кадастрових планів земельних ділянок та даних технічної інвентаризації інших об'єктів нерухомого майна до Державного реєстру прав;

здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, порядком ведення Державного реєстру прав та положенням про місцеві органи державної реєстрації прав.

3. Керівник місцевого органу державної реєстрації прав є державним реєстратором прав і призначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

4. Типове положення про місцеві органи державної реєстрації прав затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 8. Державний реєстратор прав

1. На посаду державного реєстратора прав на нерухоме майно може бути призначена особа з вищою юридичною освітою, яка пройшла стажування в органах державної реєстрації прав протягом шести місяців, склала кваліфікаційний іспит, отримала свідоцтво державного реєстратора прав та печатку встановленого зразка, які видаються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

2. Державний реєстратор прав у межах своїх повноважень:

здійснює державну реєстрацію прав власності, інших речових прав на нерухомість, їх обмежень, правочинів щодо нерухомого майна або відмовляє в такій реєстрації;

присвоює в установленому законом порядку кадастровий номер об'єкту нерухомого майна;

скасовує в установленому законом порядку державну реєстрацію прав та кадастровий номер у разі поділу, об'єднання чи знищення об'єкта нерухомого майна;

встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законів та інших нормативно-правових актів, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на об'єкт нерухомого майна, наявності інших підстав для державної реєстрації прав або відмови в такій реєстрації;

відкриває і закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до них відповідні дані;

веде реєстраційні справи щодо об'єктів нерухомого майна, речові права на які зареєстровані у Державному реєстрі прав;

надає відомості та витяги з Державного реєстру прав або відмовляє у наданні таких у встановлених цим Законом випадках;

видає свідоцтво, яке підтверджує реєстрацію права власності на нерухомість та містить кадастровий номер;

видає документ установленого зразка про реєстрацію інших речових прав, обмежень речових прав.

3. Державний реєстратор прав не має права приймати рішення про реєстрацію речових прав на своє ім'я і від свого імені, на ім'я свого чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер). У такому разі реєстрація проводиться іншим державним реєстратором прав місцевого органу державної реєстрації прав.

4. Державний реєстратор прав самостійний у прийнятті рішення про державну реєстрацію прав та відмову в такій реєстрації і здійснює повноваження тільки відповідно до закону. Дії державного реєстратора прав щодо державної реєстрації прав або відмови в такій реєстрації можуть бути оскаржені до суду.

5. Свідоцтво, яке підтверджує реєстрацію права власності на нерухоме майно, видається за підписом державного реєстратора прав, який прийняв рішення про реєстрацію.

6. Документ про реєстрацію інших речових прав, обмежень речових прав видається за підписом державного реєстратора прав, який здійснив реєстрацію прав.

Стаття 9. Кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав

1. Для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір отримати свідоцтво державного реєстратора прав, центральним виконавчим органом з питань земельних ресурсів утворюється кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав.

2. Положення про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав затверджується Кабінетом Міністрів України.

1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5   Объявления
г. Новомосковск. ул. Советская. Отдельно стоящие здание с фасадом на красную линию ул. Советской. Общая площадь 243,8 кв.м.. h-...
Продажа склад. Район завода Прессов. Объект незавершенного строительства общей площадью 11 616кв.м. Подъезд для любого ...
   Реклама
Золотой фонд
Газета "Недвижимость в движении"
Газета "Недвижимость в движении" объявляет кадровый конкурс.

     © компания "Realest", 2023

Rated by PING SpyLOG HotLog Rambler's Top100 Яндекс цитирования StartUA.com Рейтинг-каталог АГЕНТ.com.ua